Tweens Time
Doelgroepen

8- tot 12- jarigen, leerlingen van het basisonderwijs 3e tot 6e leerjaar.
Normaal- tot hoogbegaafden.
Indien opvang voor jongeren uit de eerste graad van het secundair onderwijs gewenst is, kan dit in overleg.
Ook voor buiten Waarschoot wonende of schoollopende kinderen.