Tweens Time
Reservaties

U kan via de website reserveren. Na betaling, wordt deze definitief. U ontvangt dan een bevestiging via mail. Indien wij na één week geen betaling ontvangen, wordt de plaats weer opengesteld voor anderen.
Afspraken, één week voor de gewenste opvang zijn enkel mogelijk via telefonisch contact.
Maximum 14 kinderen kunnen tegelijkertijd bij TweensTime aanwezig zijn. Reservaties dienen altijd vooraf betaald te worden, anders kunnen wij geen opvang garanderen.

 

Opvang

 
Van elk op te vangen kind maken wij vooraf een fiche waarop vermeld staat:
Naam van het kind: Een waarde is verplicht.
Geboortedatum: Een waarde is verplicht.
Naam van moeder: Een waarde is verplicht.
Naam van vader: Een waarde is verplicht.
Woonplaats van het kind: Een waarde is verplicht.
Mailadres moeder: Een waarde is verplicht.Ongeldige notatie.
Telefoon/GSM moeder: Een waarde is verplicht.
Mailadres vader: Een waarde is verplicht.Ongeldige notatie.
Telefoon/GSM vader: Een waarde is verplicht.
Naam verantwoordelijke voor het kind indien geen van beide ouders berijkbaar is: Een waarde is verplicht.
Telefoon/GSM verantwoordelijke: Een waarde is verplicht.
Waar loopt het kind school: Een waarde is verplicht.
Naam, adres en telefoonnummer huisarts: Een waarde is verplicht.
Bijzonderheden i.v.m. fysische en psychische gezondheid, welbevinden: Een waarde is verplicht.
Bijzondere afspraken die gemaakt worden tussen ons en de ouders i.v.m. de opvang van hun kind: Een waarde is verplicht.
Datum van de activiteit: Een waarde is verplicht.Ongeldige notatie.
Aantal opeenvolgende dagen: Een waarde is verplicht.Ongeldige notatie.
Naam van de activiteit: Een waarde is verplicht.
Selecteer een optie.Ik bevestig hierbij het huishoudelijk reglement en het document "toestemming tot het gebruik van foto's" te hebben gelezen en ondertekend af te geven vóór mijn kind naar de opvang komt.